Miasto wesprze lubelskie uczelnie i instytuty badawcze

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Miasta Lublin, której głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia kadr lubelskich uczelni