Jest rozporządzenie dot. pobytu w domu wczasów dziecięcych

Jak wynika opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki pobyt wychowanka w domu wczasów dziecięcych nie może być krótszy niż 6 dni i dłuższy niż 12 tygodni.