Buspasy bardziej dostępne

Zgodę na poruszanie się po buspasach otrzymali dodatkowi użytkownicy, czyli motocykliści, oznakowane i nieoznakowane pojazdy Policji oraz oznakowane pojazdy Straży Miejskiej