Bez dwóch dokumentów na PSZOK-u w Skrbeńsku śmieci nie oddasz

Urząd Gminy w Godowie zmienił zasady przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skrbeńsku. Teraz, aby móc oddać na PSZOK-u odpady, trzeba najpierw okazać dowód osobisty, a także dowód potwierdzający uiszczenie opłaty śmieciowej.